Renovering af kloaknettet


Vi er påbegyndt renovering af kloaknettet. Opgaven udføres fortløbende, vi er startet ud i Østerby, hvor vi har de største udfordringer med nettets tilstand.

Herefter vil vi fortsætte renoveringen af kloakkerne i Byrum og i Vesterø.

Der er lavet tv-inspektion af alle kloakkerne i Østerby for at kortlægge tilstanden af nettet. Udfra tilstanden af de enkelte kloakstrækninger er det vurderet i hvilket omfang, der er brug for renovering og hvilken metode, der økonomisk giver mest værdi.

Nogle strækninger bliver strømpeforet. Dette arbejde vil blive udført af et firma med speciale på dette område. På andre stækninger bliver rørene udskiftet.

Nogle steder bliver der lavet nye stik ind til den enkelte matrikel, og i den sammenhæng vil der blive etableret en rensebrønd inde på matriklen.

Hvis du hidtil har oplevet gentagne problemer med din kloak, hører vi gerne fra dig, så vi kan tage højde for problemerne og forhåbentlig eliminere størstedelen af problemerne med kloakken.

Vi udfører opgaven løbende, som det kan passe ind sammen med de øvrige opgaver Læsø Forsyning varetager. Derfor kan der ikke forventes, at der arbejdes på opgaven hver dag eller hver uge.

Vi forsøger at udføre arbejdet, så det giver mindst mulige gener, velvidende at det altid er træls, at det roder eller der er gravet op omkring ens bopæl.