Tømning af septiktanke varetages af Læsø Forsyning A/S

 

Alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som i forbindelse med afløbssystemet har etableret en bundfældningstank (septiktank, pileanlæg m.v.) eller en samletank, er pålagt at være tilmeldt en tømningsordning ved Læsø Spildevand A/S – se Læsø Kommunes regulativ for tømning af septiktanke, samletanke m.v. Se regulativet via link på Læsø kommunes hjemmeside her.

Rent praktisk foregår det på den måde, at Læsø Spildevand A/S opkræver et beløb for tømning og behandling af slam/husspildevand hos den enkelte kunde. Beløbet opkræves sammen med de øvrige forbrugsafgifter.

Opgaven med tømning af tanke er udliciteret til entreprenørfirmaet FKSSlamson.

Entreprenøren varsler pr. mail ca. 2 uger inden den ordinære tømning.

Hvis der skulle opstå behov for tømning udover den planlagte ordinære tømning kontaktes FKSSlamson på tlf. 63421017 eller pr. mail to@fksslamson.dk. Det er også muligt at bestille tømning via Læsø Forsyning A/S på tlf. 96213031 indenfor normal arbejdstid eller på tlf. 98491279 udenfor normal arbejdstid.

 

Oversigt over planlagte tømninger i 2020 (oversigten er vejledende – entreprenøren kan ændre den)

Link til oversigt over tømninger