Tømning af septiktanke varetages af Læsø Forsyning A/S

 

Alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som i forbindelse med afløbssystemet har etableret en bundfældningstank (septiktank, pileanlæg m.v.) eller en samletank, er pålagt at være tilmeldt en tømningsordning ved Læsø Spildevand A/S – se Læsø Kommunes regulativ for tømning af septiktanke, samletanke m.v. Se regulativet via link på Læsø kommunes hjemmeside her.

Rent praktisk foregår det på den måde, at Læsø Spildevand A/S opkræver et beløb for tømning og behandling af slam/husspildevand hos den enkelte kunde. Beløbet opkræves sammen med de øvrige forbrugsafgifter.

Hvis der skulle opstå behov for tømning udover den planlagte årlige tømning skal Læsø Forsyning A/S kontaktes
på tlf.:

Indenfor normal arbejdstid: 9621 3031
Udenfor normal arbejdstid: 9849 1279