Kloakforsyningen

Administration:

Hanne Krogh
Mail: forsyning@laesoe.dk
tlf: 9621 3034

Vagttelefon: 98491279 (til akutte driftsmæssige problemer)