Læsø Vand A/S – Drikkevand

Administration:

Hanne Krogh
Mail: forsyning@laesoeforsyning.dk
tlf: 4445 6400

Vagttelefon: 9849 1279 (til akutte driftsmæssige problemer)

Tegning over ansvarsområder ved vand:

Skema Vandledningsnet

Skema Vandledningsnet