Generel info

Indenfor skel er det grundejer selv, der skal vedligeholde kloakken. Derfor er det en god ide at holde øje med kloakken og vide, hvordan den fungerer. Det er nemlig dit ansvar at vedligeholde de kloakledninger (stikledninger), som primært ligger på din grund.

Hvis du har afløb fra en kælder, har du som grundejer også pligt til at sikre foranstaltninger mod opstuvning i kælderen, eventuelt ved at få lavet en pumpebrønd eller højtvandslukke, så du kan holde vandet ude af kælderen. Spørg din VVS-installatør, hvilken løsning der er bedst for dig. Læsø Forsyning skal kun sikre, at du som grundejer kan aflede spildevand fra stueplan eller højere.

Husk toilettet er ikke en skraldespand.

Kom kun “stor”, “småt” og papir i toilettet. Ingen bleer, vat, vatpinde mv.