Afhentning af dagrenovation

Som udgangspunkt tømmes affaldsbeholderen med mad og restaffald i lige uger. Beholderen med papir/pap og plast/metal/mad- og drikkekartoner tømmes i ulige uger.

Røde poser med farligt affald lægges oven på én af affaldsbeholderne, når der er noget til afhentning.

Poser med tøj/tekstiler afhentes den sidste onsdag i måneden – man skal senest den sidste tirsdag i måneden melde ind, at man har en fuld pose til afhentning.

Tømningsfrekvens

Der tømmes samme ugedag som nu.
Der bliver tømt mad og restaffald i lige uger og plast/metal/mad- og drikkekartoner tømmes i ulige uger.

Eksempel på ordinær tømning 2023

Uge 1Uge 2Uge 3Uge 4
Papir/plast/metal + drikkekartonerMad + restPapir/plast/metal + drikkekartonerMad + rest

Tømningsdage

Link til plan over Tømningsdage

Tømningskalender

Link til tømningskalender