Tømning

Fra uge 2 i 2021 tømmer vi som udgangspunkt affaldsbeholderen med mad og restaffald i lige uger. Papir/pap og plast/ metal tømmes 1 gang hver 4. uge fra uge 3.

Tømningsfrekvens

Der tømmes samme ugedag som nu.
Der bliver tømt mad og restaffald i lige uger og papir og plastik, metal hver fjerde uge.

Eksempel på ordinær tømning 2021

Uge 2Uge 3Uge 4Uge 5
Mad + RestPapir/plast + metalMad + restingen tømning

Papir/småt pap, plast/metal og røde poser med farligt affald afhentes i uge:

03071115192327313539434751

Tømningsdage

Link til plan over Tømningsdage