Afhentning af dagrenovation

Som udgangspunkt tømmes affaldsbeholderen med mad og restaffald i lige uger. Beholderen med papir/pap og plast/metal/mad- og drikkekartoner tømmes i ulige uger.

Røde poser med farligt affald lægges oven på én af affaldsbeholderne, når der er noget til afhentning.

Tøj/Tekstilaffald

Poser med tøj/tekstilaffald afhentes den sidste onsdag i måneden – man skal senest den sidste tirsdag i måneden melde ind via telefon eller mail, at man har en fuld pose til afhentning.

Tømningsfrekvens

Der tømmes samme ugedag som nu.
Der bliver tømt mad og restaffald i lige uger og plast/metal/mad- og drikkekartoner tømmes i ulige uger.

Ekstra tømning af mad- og restaffald i uge 29 og 31

Vi vil igen i år tilbyde at afhente mad- og restaffald lørdag den 20.07 og lørdag den 03.08 til en pris af 125,00 kr. pr. 240 l container og 270,00 kr. pr. 600 l container pr. gang.

Tilbuddet gælder for alle vores kunder. Tømningen skal bestilles pr. mail forsyning@laesoeforsyning.dk eller tlf. 4445 6400.

Bestilling til tømning den 20.07 skal ske senest mandag den 15.07 og til tømning den 03.08 senest mandag den 29.07.

Eksempel på ordinær tømning 2023

Uge 1Uge 2Uge 3Uge 4
Papir/plast/metal + drikkekartonerMad + restPapir/plast/metal + drikkekartonerMad + rest

Tømningsdage

Link til plan over Tømningsdage

Tømningskalender

Link til tømningskalender