Affaldsordning erhverv

Vi har forståelse for at det tager tid at komme i gang med sorteringen og at det kræver en omstilling af alle, både med plads til affaldsbeholdere og med indretning af køkken til flere affaldssorteringer.
Affaldssortering er et tiltag som er bestemt af staten. Det er bestemt at alt det brændbare affald som vi i dag indsamler og afbrænder, skal nedbringes med 50% inden 2022 for at vi kan få mere afflad til genanvendelse. Vi skal derfor alle hjælpes ad med at få løst de problemer vi kommer til at stå med
når vi kommer i gang med den nye sortering og vi i forsyningen vil gerne høre hvis i som erhverv har nogle fælles løsningsorienterende ideer til affaldsindsamlingen.


Facts om den nye affaldssortering.

Affaldsbeholdere er ”Gratis”. Man får udleveret et sæt beholdere som bliver ens eget, hvis man skal have flere beholdere til eks. ekstratømning kan man (låne) dem af forsyningen i den periode man har brug for dem. Man skal selv hente og aflevere de ekstra beholdere man har brug for, ude på genbrugspladsen.
Som erhverv får man pr. automatik udleveret beholdere i et volumen der er tilsvarrende den mængde man har her i 2020. Dvs. hvis man har en 140 ltr. spand vil man få udleveret et sæt beholdere bestående af: to stk. 240 ltr. med skillerum i hver beholder. (se evt vores fine udstilling på genbrugspladsen af de to beholdere)
Hvis man i 2020 har en 600 ltr. container, vil man til 2021 få udleveret fire stk. 240 ltr. beholdere uden skillerum. Herved får man fire beholdere til fire fraktioner.

Fraktionerne består af:

  1. Papir og pap (mindre stykker pap)
  2. Plastik og metal
  3. Mad (og biologisk)
  4. Rest affald


Derudover har man mulighed for at aflevere små mængder farligt affald som batterier, i en speciel pose, som tages med sammen med plastik. Posen lægges på låget af affaldsspanden. Man får udleveret en hel rulle poser til farligt affald og kan efterfølgende købe nye poser ved Læsø forsyning.

Plast & Metal

Affaldshåndbog Erhverv – Metal & Plast

Tømningsfrekvens

Der tømmes samme ugedag som nu. Dvs. Vesterø får tømt mandag, Byrum onsdag og Østerby torsdag.
Der bliver tømt mad og restaffald hver anden uge og papir og plastik, metal hver fjerde uge.

Eksempel på ordinær tømning.

1. uge2. uge3. uge4. uge
Mad + RestPapir/plast + metalMad + restPapir/plast + metal

Eksempel: Hvis man er erhversdrivende i Østerby vil man få tømt sit affald om torsdagen. I den første uge får man tømt sit mad og rest affald om torsdagen, i uge to får man tømt sit papir og plastik, metal om torsdagen, i den tredje uge får man igen tømt mad og rest om torsdagen, i den fjerde uge får man ikke tømt affald. Igen i den femte uge får man tømt mad og restafflad lige som man gjorde i den første uge. Herved får man tømt rest og mad hver anden uge og papir og plastik, metal hver fjerde uge.
Til den ordinære tømning kan man tilkøbe ekstra beholdere til hver enkelt fraktion, således at man har kapacitet nok til at få tømt med ordinær tømning. Man kan vælge mellem tre beholder størrelser, 140 L. 240 L. eller 600 L. Har man eksempelvis meget plastik og ikke kan nøjes med den udleverede beholder, kan man tilvælge en ekstra beholder således der er kapacitet nok til tømning hver fjerde uge.

Ekstratømning


Hvis man ikke kan vente to uger med at få tømt sit mad eller restaffald kan man til vælge
ekstratømninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke lave ekstratømninger på papir og
plastik/metal, her bliver man nød til at have kapacitet nok til at få tømt hver fjerde uge.

Man kan bestille ekstra tømninger af mad- og restaffald på mandage og fredage. 


Du bestiller ekstratømninger ved at sende os en mail senest dagen før kl. 14, hvis du ønsker at få
tømt den følgende dag.

Mail adresse forsyningen@laesoe.dk


Man kan bestille ekstra tømninger på følgende dage
Fra påske til og med efterårsferie 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Mad/RestIngen tømningIngen tømningIngen tømningMad/Rest

Til- og framelding af containere

Når sæsonen starter og man gerne vil have flere affaldsbeholdere skal de afhentes på genbrugspladsen om mandagen i åbningstiden, efter aftale med Mogens. Åbningstiden kan ses på vores hjemmeside eller på skiltet på genbrugspladsen. Der udleveres ikke affaldsbeholdere andre dage end mandag. Når I henter beholderen bliver den registreret og tilmeld ordinær tømning. Når I ikke længere ønsker at være tilmeldt ordinær tømning, skal I aflevere containeren rengjort på genbrugspladsen. Aflevering kan ske mandag.
Det er kun de ekstra containere som I henter I starten af sæsonen, der kan afmeldes igen.