Affaldsordning erhverv

Vi har forståelse for at det tager tid at komme i gang med sorteringen og at det kræver en omstilling af alle, både med plads til affaldsbeholdere og med indretning af køkken til flere affaldssorteringer.
Affaldssortering er et tiltag, som er bestemt af staten. Afbrænding af affald skal nedbringes, og i stedet skal vi i større omfang genbruge eller genanvende affald. Vi skal derfor alle hjælpes ad med at få løst de problemer, vi kommer til at stå med, når vi kommer i gang med den nye sortering, og vi i forsyningen vil gerne høre, hvis I som erhverv har nogle fælles løsningsorienterede ideer til affaldsindsamlingen.


Facts om den nye affaldssortering.

Affaldsbeholdere er ”Gratis”. Man får udleveret et sæt beholdere som bliver ens eget, hvis man skal have flere beholdere til eks. ekstratømning kan man mod betaling få udleveret af forsyningen i den periode man har brug for dem. Man skal selv hente og aflevere de ekstra beholdere man har brug for, ude på genbrugspladsen.

Fraktionerne består af:

  1. Papir og pap (mindre stykker pap)
  2. Plastik og metal og mad- og drikkekartoner
  3. Mad (og biologisk)
  4. Rest affald
  5. Tøj
  6. Tekstilaffald
  7. Farligt affald
  8. Flasker


Derudover har man mulighed for at aflevere små mængder farligt affald som batterier, i en speciel pose, som lægges ovenpå affaldsbeholderen og tages med ved næste tømning. Posen lægges på låget af affaldsspanden. Man får udleveret en hel rulle poser til farligt affald og kan efterfølgende hente nye poser ved Læsø Forsyning.

Tøj afleveres i sække man får udleveret hos Læsø Forsyning eller afleveres i genbrugsbutikken. Tekstilaffald afleveres ligeledes i sække man får udleveret hos Læsø Forsyning. Tøj og tekstilaffald afhentes den sidste onsdag i måneden.

Plast & Metal

Affaldshåndbog Erhverv – Metal & Plast

Tømningsfrekvens


Der bliver tømt mad og restaffald i lige uger, og papir/plastik/mad- og drikkekartoner i ulige uger.

Eksempel på ordinær tømning.

1. uge2. uge3. uge4. uge
Mad + RestPapir/plast/ metal /mad- og drikkekartonerMad + restPapir/plast/ metal /mad- og drikkekartoner

Ekstratømning


Hvis man ikke kan vente to uger med at få tømt sit mad- eller restaffald kan man tilvælge
ekstratømninger.

Ekstratømninger er muligt på følgende dage:

Uge 17-26:       Mandag i ulige uger

Uge 27-35:       Mandag og/eller fredag i alle uger

Uge 36-43:       Mandag i ulige uger

Du bestiller ekstratømninger ved at sende os en mail senest dagen før kl. 12, hvis du ønsker at få
tømt den følgende dag.

Mailadresse:  forsyning@laesoeforsyning.dk


Man kan bestille ekstra tømninger på følgende dage
Fra påske til og med efterårsferie 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Mad/RestIngen tømningIngen tømningIngen tømningMad/Rest

Til- og framelding af containere

Når sæsonen starter og man gerne vil have flere affaldsbeholdere skal de afhentes på genbrugspladsen i åbningstiden, efter aftale med Mogens. Åbningstiden kan ses på vores hjemmeside eller på skiltet på genbrugspladsen. Når I henter beholderen bliver den registreret og tilmeldt tømning. Når I ikke længere ønsker at være tilmeldt ordinær tømning, skal I aflevere containeren rengjort på genbrugspladsen efter aftale med Mogens.
Det er kun de ekstra containere, som I henter I starten af sæsonen, der kan afmeldes igen.