Affaldsplaner

 

Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald.

Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

Affaldsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen hvert 4. år.

 

Link til affaldsplan 2019-2024