Affaldsplaner

 

Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år udarbejde en 12 – årig plan for den kommunale håndtering af affald.

Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

Affaldsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen hvert 4. år.

 

Affaldsplan