Vandregulativ

 

Læs Læsø Vandforsyningsregulativerne: Link til vandforsyningsregulativ

Ansvarsfordeling vedr. vandinstallation

 

Tegning over ansvarsfordeling vedr. vandinstallation

Det vandledningsnet der ligger udenfor skel er vandværkets ansvar, det vandledningsnet der ligger inden for skel er dit ansvar, se tegning nedenfor.

 

Skema ansvarsfordeling vandledningsnet

Skema ansvarsfordeling vandledningsnet