Mission og vision Læsø forsyning A/S

 

Mission:

Læsø Forsyning A/S vil være en innovativ og forsyningssikker forsyningsvirksomhed inden for driftområderne varme, el, vand, spildevand, og renovation, – herunder have fokus på – og implementere alternative rentable forsyninger, der kommer Læsø Forsyning A/S interessenter til gode.

 

 

Vision:

Læsø Forsyning A/S vil fremtidssikre øens forsyning, herunder udbygge forsyningsnetværket med innovativ tilgang og implementere vind- og solenergi, samt udbygge forædling af affaldsfraktioner med henblik på CO2 reduktion.

 

 

 

Forside >>