Mission og vision Læsø forsyning A/S

Mission:

Læsø Forsyning A/S vil være innovativ og forsyningssikker forsyningsvirksomhed inden for driftområderne Varme, El,Spildevand, Renovation og Affald, – herunder have focus på – og implementere alternative rentable forsyninger, der kommer Læsø Forsyning A/S interessenter til gode.

Vision:

Læsø Forsyning A/S vil fremtidssikre øens forsyning, herunder udbygge Forsyningsnetværket med innovativ tilgang og implementere vind- og solenergi, samt udbygge forædling af affaldsfraktioner med henblik på Co2 reduktion.

Forside >>