Køb af flis fra private

 

Læsø Varme A/S åbner i sommeren 2018 op for muligheden for, at lokale virksomheder kan levere flis til varmeværket.

Leveringssæsonen 2018 vil være et forsøgsår, hvor Læsø Varme kan aftage 1.000 rummeter flis fra private, idet Naturstyrelsen stadig er hovedleverandør til varmeværket.

Flisleveringsaftalen danner grundlag for forholdet mellem flisleverandør og Læsø Varme A/S som køber. Heri er blandt andet beskrevet hvilke krav, der er til fliskvaliteten, og hvordan flisafregning vil foregå.

Flis afregnes i energienheden GJ, og energiindholdet fastsættes ud fra standarder fastsat på området.

NB! Hvis Læsø Varme A/S modtager tilbud på mere end 1.000 rm flis, prioriteres efter laveste GJ pris.

 

Tilmelding til flislevering foregår ud fra følgende datoer:

  • Tilmelding (oplys forventet leveringsmængde): Senest 18. februar 2018 (benyt bilag 6)
  • Læsø Varme A/S samler de indkomne tilbud om flislevering, og kontakter tilbudsgiverne inden d. 23. februar.
  • Læsø Varme laver bindende aftaleforhold med hver enkelt leverandør jf. flisleveringsaftalen, om mængde og leveringsperiode. Den 28. februar 2018 offentliggøres flisleveringsplanen.
  • Flisleveringen foregår som udgangspunkt i maj og juli, medmindre andet er aftalt.

 

Tilhørende flisleveringsaftalen er følgende bilag:

Flisleveringsaftale

1. Videnblad nr. 160 – Kvalitetsbeskrivelse for brændselsflis. (Normkrav for Grov Flis)

2. Videnblad nr. 106 – Træflisens kemiske sammensætning

3. Vejledning i flis-prøveudtagning

4. Flis-læssekort – Læssekort som skal vedlægges hvert afleverede flislæs jf. Bilag 3.

5. Fugtindholdets indflydelse på pris – Oversigt over energiindhold og pris i forhold til fugt. (Vejledning til forhold mellem GJ og tons flis)

6. Tilbud på flis levering 2018 for Læsø Varme

 

Skulle der opstå rettelser i ovenstående, meddeles dette de involverede parter hurtigst muligt.

Spørgsmål til ovenstående rettes til Læsø Varme A/S pr. mail skh@laesoe.dk eller tlf: 3063 4285.

Links:

Enheder, omregningsforhold og brændværdier: http://www.videncenter.dk/groenne%20trae%20haefte/groen_dansk/trae-dk16.pdf