Køb af flis fra private

 

Læsø Varme A/S har igen åbnet op for muligheden for, at lokale virksomheder kan levere flis til varmeværket.

Der kan aftages 1.000 rummeter flis fra private i leveringssæsonen 2019, idet Naturstyrelsen stadig er hovedleverandør til varmeværket.

Flisleveringsaftalen danner grundlag for forholdet mellem flisleverandør og Læsø Varme A/S som køber. Heri er blandt andet beskrevet hvilke krav, der er til fliskvaliteten, og hvordan flisafregning vil foregå.

Flis afregnes i energienheden GJ, og energiindholdet fastsættes ud fra standarder fastsat på området.

NB! Hvis Læsø Varme A/S modtager tilbud på mere end 1.000 rm flis, prioriteres efter laveste GJ pris.

 

Tilmelding til flislevering foregår ud fra følgende datoer:

Tilmelding (oplys forventet leveringsmængde): Senest 8. april 2019 (benyt bilag 6)

Læsø Varme A/S samler de indkomne tilbud om flislevering og kontakter tilbudsgiverne inden d. 1. maj 2019

Læsø Varme A/S laver bindende aftaleforhold med hver enkelt leverandør jf. flisleveringsaftalen om mængde og leveringsperiode. Den 8. maj 2019 offentliggøres flisleveringsplanen.

Flisleveringen foregår som udgangspunkt i maj, juni og juli 2019, medmindre andet er aftalt.

 

Nedenstående links er tilhørende bilag til flisleveringsaftalen:

Flisleveringsaftale

1. Videnblad nr. 160 – Kvalitetsbeskrivelse for brændselsflis. (Normkrav for Grov Flis)

2. Videnblad nr. 106 – Træflisens kemiske sammensætning

3. Vejledning i flis-prøveudtagning

4. Flis-læssekort – Læssekort som skal vedlægges hvert afleveret flislæs jf. Bilag 3

5. Fugtindholdets indflydelse på pris – Oversigt over energiindhold og pris i forhold til fugt. (Vejledning til forhold mellem GJ og tons flis)

6. Tilbud på flislevering 2019 Læsø Varme

 

Skulle der opstå rettelser i ovenstående, meddeles dette de involverede parter hurtigst muligt.

Spørgsmål til ovenstående rettes til Læsø Varme A/S pr. mail forsyning@laesoe.dk eller tlf: 2022 4979.

 

Se link til enheder, omregningsforhold og brændværdier

 

 

Forside >>