1. Kortvarige lukninger af vandet

Vi vil i den næste måneds tid udskifte ventiler. Det vil give en del gravearbejde samt kortvarige lukninger for vandet rundt omkring på øen. Til gengæld kan vi efter udskiftningen hurtigere lukke ned lokalt  ved brud på vandrør –  det sparer både tid og vand på længere sigt, til fordel for os alle. Vi undskylder den ulejlighed dette måtte medføre. Der vil løbende blive sendt SMS ud til de berørte.