Drift

Normal drift

Brownout

Plan for Læsø Elnet A/S i forbindelse med brownout.

Ved varsel af brownout fra Energinet, skal elforbruget blandt forbrugere i Læsø Elnet, ligesom i resten af
Danmark, reduceres med en udmeldt procentdel, for at få balance mellem elforbrug og -produktion i
Danmark.

Når der modtages oplysning fra Energinet om, hvor mange procent elforbruget skal reduceres, forberedes nedlukningen af et antal forbrugere i Læsø Elnets område.

Jf. nugældende regler bliver der maksimalt lukket ned for et område i 2 timer således, at der kun opleves
manglende elforsyning i 2 timer hos den enkelte forbruger. Hvis vi ikke har opnået den nedgang i forbruget, vi skal, vil der blive lukket ned i et nyt område, indtil nedgangen er opnået.

Læsø Elnet A/S vil i videst muligt omfang advisere sine forbrugere ved udsendelse af sms til berørte kunder med tidspunkt for nedlukning.

Denne plan er gældende, indtil der kommer nye retningslinjer fra Energinet. Læs mere om brownout

Venlig hilsen
Læsø Elnet A/S

Forside >>