Drift

Transformereftersyn KL. 10.33 D.11.08.23

I foråret påbegyndte vi eftersyn af vores transformerstationer.
Vi startede udenfor byområderne, hvor vi har holdt eftersyn på de fleste.
Nu skal vi videre inde i byerne og forventer, vi skal bruge de næste uger på opgaven.
Det indebærer, at berørte kunder vil få en lille strømafbrydelse i løbet af dagen – primært om formiddagen.

Dagen før afbrydelsen finder sted, udsendes sms, så man er bekendt med afbrydelsen på forhånd.
Hvis du ikke har tilmeldt dig sms-ordningen kan du gå ind på: https://www.laesoeforsyning.dk/kundeservice/sms-service/ og tilmelde dig.

Forside >>