Orienteringsmøde

Der inviteres hermed til orienteringsmøde for håndværkere, entreprenører og øvrige erhvervsdrivende vedr. ændringer på renovationsområdet, for så vidt angår benyttelse af genbrugsstationen/aflevering af affald

tirsdag den 18. december 2018 fra kl. 16.30-17.30 i mødesalen på kommunekontoret, Doktorvejen 2, 9940 Læsø

Dagsorden:

  1. Velkomst v/bestyrelsesformand Per Bragt
  2. Orientering om nye tiltag på genbrugsstationen
  3. Orientering om takster for 2019
  4. Debat
  5. Eventuelt

 

 

Kortvarige lukninger af vandet

Vi vil i den næste måneds tid udskifte ventiler. Det vil give en del gravearbejde samt kortvarige lukninger for vandet rundt omkring på øen. Til gengæld kan vi efter udskiftningen hurtigere lukke ned lokalt  ved brud på vandrør –  det sparer både tid og vand på længere sigt, til fordel for os alle. Vi undskylder den ulejlighed dette måtte medføre. Der vil løbende blive sendt SMS ud til de berørte.