Driftinfo

Normal drift på alle forsyningsområder.