Medicinrester, piller samt kanyler afleveres på apoteket.