Læsø Forsyning A/S afholder hvert 4. år forbrugervalg til bestyrelserne for Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S,
Læsø Renovation ApS og Læsø Varme A/S. Sidst på året er det igen tid til at afholde valg.


Der skal vælges 1 forbrugerrepræsentant, der samlet repræsenterer forbrugerne i bestyrelserne for Læsø
Elnet A/S, Læsø Vand A/S og Læsø Renovation ApS. Ligeledes skal der vælges 1 forbrugerrepræsentant
blandt varmekunderne, som bliver repræsentant i bestyrelsen for Læsø Varme A/S.


Brænder du for bestyrelsesarbejde, og kunne du tænke dig at have indflydelse på, hvordan
forsyningsområderne i Læsø Kommune skal se ud i de næste fire år, så kan du overveje at stille op som
forbrugerrepræsentant til vores bestyrelser. Foruden de 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer søger vi
2 suppleanter. Valgperioden er fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Anmeldelse af kandidatur bliver annonceret i løbet af efteråret, og valget vil foregå elektronisk i december
2021.

Valg af forbrugerrepræsentant til Læsø Vand A/S, Læsø Elnet A/S og Læsø Renovation ApS

I efteråret 2021 afholdes der valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen for Læsø Vand A/S, Læsø Elnet A/S og Læsø Renovation ApS for perioden 2022-2025.

Yderligere information vil fremgå i Læsø-Posten og her på vores hjemmeside, når tiden nærmer sig.

Valg af forbrugerrepræsentant til Læsø Varme A/S

I efteråret 2021 afholdes der valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen for Læsø Varme A/S for perioden 2022-2025.

Yderligere information vil fremgå i Læsø-Posten og her på vores hjemmeside, når tiden nærmer sig.