Affald fra minkfarme

På grund af smitterisiko i forhold til COVID-19 modtager genbrugspladsen kun skrottede minkbure og andet affald fra minkfarme, hvis der medfølger en attest, som beviser, at materialerne er desinficerede og dermed ikke udgør en smitterisiko.

Dette er også et ufravigeligt krav fra de anlæg, der modtager materialerne fra genbrugspladsen.