Læsø Spildevand A/S udbyder tømningsentreprisen for tømningsordningen af bundfældningstanke og samletanke.

Link til udbudsmateriale