Sortering af affald

 

Det er gratis at aflevere sorteret affald på genbrugspladsen på Læsø. Affald, der afleveres på pladsen, skal sorteres rigtigt – ikke mindst af hensyn til miljøet, men også for at undgå store omkostninger for Læsø Forsyning A/S og derved forsyningens forbrugere, hvis affaldet skal sorteres efterfølgende.

Vi gør opmærksom på, at pladsen er videoovervåget og eventuel overtrædelse vil medføre gebyropkrævning for efterfølgende håndtering af affaldet.

Bemærk, at deponiaffald kun kan afleveres i pladsens åbningstid og der er specielle regler for virksomheder (gebyr for mængder over 200 kg.)

Er man uheldig at påkøre vildt, f.eks. et rådyr, kan det døde dyr, eller affaldet herfra, afleveres til personalet på Genbrugspladsen i pladsens åbningstid. Affaldet skal afleveres i en gennemsigtig affaldspose.

 

Deponiaffald:

Farligt affald/deponeringsaffald faktureres efter gældende takster fra aftagestederne – se link til: Modtagestation Vendsyssel og AVV

 

Specielle regler omkring aflevering af asbest/eternit:

Asbestholdigt affald skal anmeldes til Læsø Forsyning A/S. Affaldet afleveres i hele plader stablet på en palle (1 meter). Er pladerne brudt, regnes pladerne som farligt affald og skal derfor afleveres indpakket i to lag plast, for at mindske risikoen for asbestholdigt støv. Skema til aflevering af asbest: Link til skema ved aflevering af asbest

Kontakt venligst personalet ved aflæsning (Mogens Clausen tlf: 98491392/ mobil 6177 3655)

 

I øvrigt er pladsen opdelt med containere med påsatte skilte til følgende fraktioner:

Papir: Aviser, ugeblade, reklamer, pjecer, magasiner, kopipapir, kuverter, telefonbøger, andet rent papir. Husk: Ikke vådt og snavset papir, mælke- og juicekartoner, pap, karton. Poser/sække skal tømmes.

Flasker og glas: Gerne med skruelåg.

Små el-apparater: Mikroovne, husholdningsmaskiner m.v.

Fjernsyn og computerskærme: Kun til skærme.

Hvidevarer: Komfurer, køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, frysere m.v.

Elpærer

Lysstofrør

Dæk: Med og uden fælge. Bildæk, traktordæk, andre dæk.

Brokker: Lersten, Lecasten, Lecanødder, sand og grus. – Husk at tømme poser og sække.

Metal: Radiatorer, cykler, blik, rør, skruer, konservesdåser

Rest efter sortering: Blød PVC, emballageplast, flamingo, troldtekt mv.

Pap: Papkasser, bølgepap, andet rent pap. – Husk: Papkasser skal tømmes for indhold f. eks flamingo, plastik mm.

Øl- og sodavandsdåser

Husholdningsglas og pynteglas

Deponi: Kun til keramik og keramiske fliser.

Vinduesglas

PVC: Tagrender og andet hårdt plast.

Genbrugsguld: – Kun til møbler, værktøj, køkkenmaskiner, service, bøger, spil m.v. Alt skal være ubeskadiget og funktionsdueligt.

Isolering: Stenuld, Rockwool og glasuld. – Ikke flamingo, PVC skumisolering.

Greneaffald: Grene, buske, græs, blade og ukrudt. – Husk: Poser/sække skal tømmes.

Græsaffald: Græs, jord, tørv. –  Husk: Poser/sække skal tømmes.

Stort brændbart: Tæpper, madrasser, møbler, tømmer og træ med maling.

Trykimprægneret træ

Rent træ: Paller – brædder mm. uden maling.

Udendørs træ: Træ og tømmer, med og uden maling.

Beton

Brokker

Gips

 

På øen er der opstillet genbrugsbobler til papir og glas/flasker på følgende steder:

Strandvejen (Holmbæks Plantage)

Havnen i Vesterø, Havnebakken

Klitrosevej

Hals Kirkevej/Nørholmsvej

Lystbådehavnen, Østerby Havn (kun glas/flasker)

Servicecenteret, Østerby Havnegade 9

Min Købmand, Østerby Havnegade 2 (kun glas/flasker)

Høgevej/Tyvhulvejen

Gammel Østerbyvej/Tyvhulvejen (kun glas/flasker)

P-plads i Bouet (kun glas/flasker)

SuperBrugsen, Byrum Hovedgade 77

Genbrugspladsen, Kokvadgårdsvej 5

 

Indsamling af batterier:

Der er opstillet bokse til indsamling af brugte batterier på følgende adresser:

Byrum:   Superbrugsen, Kommunekontoret samt på genbrugspladsen

Østerby: Min Købmand