Hvad bliver der af affaldet?

 

Når affaldet bliver samlet på genbrugspladsen på Læsø, bliver det sendt til AVV i Hjørring til videre forarbejdning.

De dele der kan genbruges eller genanvendes, bliver genbrugt og genanvendt. F.eks bliver papir genanvendt til aviser og toiletpapir. Glas bliver smeltet om til nye glas.

Dagrenovation er det affald, der er tilbage når alle typer affald er sorteret fra til genbrug. Det er f.eks. mælkekartoner og anden emballage, madrester, støvsugerposer, og bleer. Sammen med det brandbare affald fra genbrugspladsens affald fragtet til Hjørring hvor det brændes på kraftvarmeværket. På den måde bliver affaldet omsat til fjernvarme og el. – Det er da go energi!

 

Vil du vide mere om hvordan dit affald bliver omdannet kan du søge information via link her: avv.dk